Kötelezõ kamarai nyilvántartásba vétel
2012.01.09.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény legutóbbi módosításának következtében 2012. január 01.-tõl valamennyi cégnyilvántartásban szereplõ gazdálkodó szervezet és valamennyi nyilvántartott egyéni vállalkozó (az agrár fõtevékenységet folytató kivételével) köteles gazdasági kamarai nyilvántartásba vételét kezdeményezni a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaráknál, a kamarai tagság viszont változatlanul önkéntes marad.

Kamarai nyilvántartásba vételre kötelezettek: a cégbejegyezésre kötelezett gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók (függetlenül attól, hogy tevékenységüket szüneteltetik-e). Ha az egyéni vállalkozó 2012. január 1-én már szüneteltette a tevékenységét, akkor a regisztrációs kötelezettsége a tevékenysége újbóli megkezdését követõ 5 napon belül keletkezik. Ha 2012. január 1-ét követõen kezdi meg a szüneteltetést, akkor már 2012. évre vonatkozóan van regisztrációs kötelezettsége, amely szüneteltetés ha áthúzódik 2013-ra, vagy késõbbre, akkor értelemszerûen, az újbóli tevékenységkezdést követõen 5 napon belül kell regisztrálnia.  

Nyilvántartásba vétel: az országosan egységes adattartalmú „MKIK02 Kérelem a területi gazdasági kamaránál vezetett nyilvántartásba történõ bejegyzésre” elnevezésû adatlap letölthetõ a www.fmkik.hu honlapról és aláírás után a székhely szerint illetékes területi gazdasági kamarához küldendõ be. Az adatlap benyújtásán kívül 5.000.-Ft összegû kamarai hozzájárulást kell fizetni. (A Fejér Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara számlaszáma: 10918001-00000008-21120105) Az összeg átutalásnál a közlemény rovatban a kérelmezõ adószáma és a "kamarai hozzájárulás" jogcíme feltüntetendõ. Lehetõség van készpénzes teljesítésre is a kamara házipénztárában. A kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje új vállalkozás esetén 5 munkanapon belül, mûködõ vállalkozás esetén legkésõbb tárgyév március 31-ig. Különös figyelemmel kell lenni a kitöltés során arra az értesítési e-mail címre, amelyre a regisztrációs kódot és a regisztrációs díj megfizetését igazoló bizonylatot a bejelentõ kéri. Várhatóan 2012. január végétõl lehetõség van online regisztrációra, mely a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos honlapján keresztül elérhetõ lesz, az online regisztráció technikai feltételeinek megteremtéséig az elektronikus nyilvántartási bejelentéseket az ugyfelszolgalat@fmkik.hu e-mail címre lehet küldeni.

Adatváltozás esetén: a gazdálkodó szervezet megszûnése vagy a nyilvántartásban szereplõ adataiban történt változás esetén 5 munkanapon belül a nyilvántartást vezetõ területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését illetve az adatmódosítást kezdeményezni kell (a törlés és a változás bejelentés esetén díjat nem kell fizetni).

A kamarai nyilvántartásba vételt követõen a gazdálkodók igazolást kapnak elektronikus úton (e-mail cimre), amely tartalmazza a kamarai nyilvántartási számot és a kamarai hozzájárulás megfizetését. (Megjegyzés: az adatlap átvételét a kamara hivatalosan nem igazolja vissza, azonban a nyilvántartásba vételrõl igazolást állít ki. Az on-line regisztráció biztosítani fogja, hogy a gazdálkodók részére elektronikus úton értesítést kapjon a kitöltött adatlap beérkezésérõl és a regisztrációs díj beérkezésérõl is.)

Gazdálkodó szervezetekrõl nyilvántartás: a kereskedelmi és iparkamarák a gazdálkodó szervezetekrõl nyilvántartást vezetnek, további kötelezettségük, hogy a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplõ adatok nyilvánosságát 2012. június 1-jétõl biztosítsák.

A kamarai (nyilvános) nyilvántartás a gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza: név, székhely, telephely(ek), fõtevékenység, ténylegesen végzett egyéb tevékenység, a kis és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló tv. szerinti besorolás.

Gazdaság szereplõinek szolgáltatás: a kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezõen nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások az alábbiak: tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés; pályázatfigyelés.


 

Hasznos információk

!Kereskedelmi és iparkamarák elérhetõségei 2013.03.06.
Az építési hatóság értelmezése az áfatörvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának vonatkozásában 2008.11.11.
Ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak áfa-rendszerbeli kezelése 2008.11.11.
Kötelezõ kamarai nyilvántartásba vétel 2012.01.09.
Országos Egészségbiztosítási Pénztárak 2006.03.24.
Saját személygépjármû költségeinek elszámolása útnyilvántartás alapján 2007.04.17.

 

Letölthető dokumentumok

Árunyilvántartás különbözet szerinti áfához.xls2007.11.07. 14:04:4915 kB
Gold Business 2000 Könyvelõiroda könyvelési szerzõdés.doc2008.02.27. 10:35:01391 kB
JÖVEDELEMIGAZOLÁS.doc2006.03.28. 12:20:0921 kB
Kiküldetési rendelvény minta.xls2011.10.07. 09:36:2213 kB
Munkaszerzõdés minta.doc2006.09.27. 10:11:5146 kB
Önellenõrzési nyílvántartás.xls2006.03.28. 12:40:3816 kB
SELEJTEZÉSI JEGYZÕKÖNYV.doc2010.04.07. 11:37:2424 kB
SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BIZONYLATOK NYILVÁNTARTÁSA.xls2006.03.28. 12:14:0316 kB
Tájékoztatás minta munkaszerzõdéshez.doc2013.12.17. 14:23:3428 kB
Tárgyi eszköz nyilvántartó karton.xls2011.10.07. 09:37:1335 kB