Saját személygépjármû költségeinek elszámolása útnyilvántartás alapján
2007.04.17.

Az üzemeltetési költségek a nem saját tulajdonú jármûveknél is elszámolhatóak azzal az eltéréssel, hogy a futási költségeket a 9 Ft/km elszámolás helyett bizonylatokkal kell igazolni. Az üzemanyag fogyasztást természetesen ekkor is lehet norma szerint számolni.

 

Üzemeltetési (fenntartási) költségek elszámolása

Üzemeltetés címén a fenntartás, javítás, és felújítás költségei számolhatók el számla alapján. Üzemeltetési költségnek minõsülnek:
- a javítási kiadások,
- a karbantartási kiadások (a motorolaj és hajtómûolaj cseréje, a mosatás, fényszóró beállítás, stb.),
- különbözõ biztosítási díjak,
- a gépjármûadó, fogyasztási adó, illeték, hatósági díj, kivéve ha a gépjármû beszerzési árának részét képezi.

Az üzemeltetési költségek a nem saját tulajdonú jármûveknél is elszámolhatóak azzal az eltéréssel, hogy a futási költségeket a 9 Ft/km elszámolás helyett bizonylatokkal kell igazolni. Az üzemanyag fogyasztást természetesen ekkor is lehet norma szerint számolni. A magánszemélynek útnyilvántartással kell bizonyítania az üzleti utak nagyságát. A gépjármû birtoklását igazoló iratokat a biztonság érdekében a munkáltatónak sem árt megismerni.

Általános személygépkocsi normaköltség (tételes üzemeltetési-költségelszámolás helyett)
Az általános személygépkocsi-normaköltség alkalmazása a saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemeltetési költségek számlák alapján történõ elszámolása helyett választható. A magánszemély ebben az esetben igazolás (számlák) nélkül a jármû fenntartására, javítására, felújítására kilométerenként 9 forintot számolhat el, viszont az üzemanyagköltségen kívül valamennyi üzemeltetési kiadást elszámoltnak kell tekinteni. A személygépkocsi-normaköltség alkalmazása esetén tehát nincs lehetõség további számlával igazolt költség elszámolására.

Az általános személygépkocsi-normaköltség elszámolás, ha a magánszemély több saját tulajdonú személygépkocsit használ üzleti célra, csak úgy lehetséges, ha mindegyik esetében ezt a módot alkalmazza.

Egyéb, a személygépkocsival kapcsolatban érvényesíthetõ költségek

A személygépkocsi használatával kapcsolatos egyéb költségek között szerepelnek az úthasználati, vagy autópálya díj, parkolási díj, garázsbérleti díj, vonaton, hajón szállítás díja, és a kompátkelés díja is. Természetesen a fenti jogcímeken költség, ha az egyszeri alkalommal merül fel, csak üzleti, hivatali használat okán érvényesíthetõ. Az átalányjellegû díjakat, amely egy idõszakhoz kötõdik, azon idõszakon belül az üzemi használattal arányosan lehet elszámolni.

Úthasználati díj (autópályadíj) elszámolása

Az autópálya (úthasználat) díja a cégautó-használat során keletkezõ jövedelem részét képezi. Így, ha az autópálya matrica vagy bérlet díját megtérítik, de a cégautó-adót a jármû után megfizetik, a térítés kapcsán nem keletkezik adókötelezettsége a magánszemélynek.

Ha azonban az autópálya-matricát nem cégautóhoz, hanem a magánszemély gépkocsijához adják, akkor az a magáncélú használat arányában adóköteles természetbeni juttatásnak számít. A juttató az adókötelezettség megállapításakor az üzleti és a magánhasználat tételes elkülönítése helyett; választhatja azt is, hogy a matricaár felét tekinti adóköteles jövedelemnek.

A személygépjármû értékcsökkenésének elszámolása

Értékcsökkenési leírást személygépjármû-használat címén csak az önálló tevékenységet folytató, illetõleg a költségtérítésben részesülõ magánszemély érvényesíthet. Az értékcsökkenés elszámolása azonban csak átalányamortizáció formájában lehetséges.

Az átalányamortizáció az éves bevétel (költségtérítés) 1 százaléka, legfeljebb a személygépkocsi beszerzési árának a 10 százaléka. A jármûhasználattal kapcsolatos minden más költség (üzemanyag, fenntartási költség) az üzemi használattal arányosan és tételesen számolható el. Az átalányamortizáció csak a használatbavétel évében számolható el.

Bérelt, lízingelt, részletre vásárolt személygépkocsi költségeinek elszámolása

A bérelt vagy lízingelt személygépjármû esetében csak azok a költségek számolhatók el, amelyek a bérbevevõt a szerzõdés alapján terhelik. A nem saját tulajdonú személygépkocsik üzemanyag-, üzemeltetési-, fenntartási- és egyéb költségeire ugyanazon szabályokat kell alkalmazni, amelyeket a saját tulajdonúakra is alkalmaznak; természetesen ekkor is csak a ténylegesen felmerült költségek számolhatók el. A bérleti díj összege is érvényesíthetõ költségként, a költségtérítés 1 százalékának erejéig.A jármûvezetõ gyakorlati szakoktatók költségelszámolása

 A jármûvezetõ gyakorlati szakoktatók saját jármû üzemeltetésének költségtérítését a 124/1994. (IX. 15.) számú kormányrendelet szabályozza. A kormányrendelet a költségtérítés és a vélelmezett átlagos futásteljesítmény mértékét határozza meg tanóránként. A jármûvezetõ-képzõ tevékenységet folytató munkáltató, illetõleg társaság az alkalmazottjának, illetõleg tagjának, a saját tulajdonú jármûve gyakorlati oktatási célú használatáért a kormányrendeletben meghatározott költségtérítést fizetheti


 

Hasznos információk

!Kereskedelmi és iparkamarák elérhetõségei 2013.03.06.
Az építési hatóság értelmezése az áfatörvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának vonatkozásában 2008.11.11.
Ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak áfa-rendszerbeli kezelése 2008.11.11.
Kötelezõ kamarai nyilvántartásba vétel 2012.01.09.
Országos Egészségbiztosítási Pénztárak 2006.03.24.
Saját személygépjármû költségeinek elszámolása útnyilvántartás alapján 2007.04.17.

 

Letölthető dokumentumok

Árunyilvántartás különbözet szerinti áfához.xls2007.11.07. 14:04:4915 kB
Gold Business 2000 Könyvelõiroda könyvelési szerzõdés.doc2008.02.27. 10:35:01391 kB
JÖVEDELEMIGAZOLÁS.doc2006.03.28. 12:20:0921 kB
Kiküldetési rendelvény minta.xls2011.10.07. 09:36:2213 kB
Munkaszerzõdés minta.doc2006.09.27. 10:11:5146 kB
Önellenõrzési nyílvántartás.xls2006.03.28. 12:40:3816 kB
SELEJTEZÉSI JEGYZÕKÖNYV.doc2010.04.07. 11:37:2424 kB
SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BIZONYLATOK NYILVÁNTARTÁSA.xls2006.03.28. 12:14:0316 kB
Tájékoztatás minta munkaszerzõdéshez.doc2013.12.17. 14:23:3428 kB
Tárgyi eszköz nyilvántartó karton.xls2011.10.07. 09:37:1335 kB