Hírek

Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21.

Az új törvényben nem változtak az áfakulcsok (maradt a 20, illetve 5 százalék) és gyakorlatilag változatlan maradt a kedvezményesen adózó termékkör is. Az alanyi áfa mentesség választásának értékhatára 4 millió forintról 5 millióra emelkedik.

Az új szabályokat a pénzügyminiszter a törvényjavaslathoz benyújtott tájékoztatójában három csoportba sorolta. Az elsõbe tartoznak a jogharmonizációs, a másodikba az adócsalás visszaszorítását célzó, a harmadikba a jogalkalmazást segítõ szabályok.

A jogharmonizációs célú szabályok körében az elsõ a csoportos adóalanyiság. Ezt az olyan jogilag független (önálló) cégek választhatják, amelyek kölcsönös gazdasági, pénzügyi kapcsolatban állnak egymással. Amennyiben az APEH elfogadja a kérelmüket, akkor egymás között áfa mentesen cserélnek árut, szolgáltatást, az adóhivatal (állam) felé viszont közös egységnek minõsülnek, vagyis egy adóbevallást készítenek, és egy összegben fizetik be, illetve igénylik vissza az áfát. A parlamenti tárgyalás során került be a törvénybe a kiválás szabálya. Eszerint ha egy cég ki akar válni a csoportos adóalanyiságból, akkor nem csak az APEH engedélyét kell ehhez beszereznie, de valamennyi társ beleegyezõ nyilatkozata is szükséges.

Az ingatlannal kapcsolatban számos új elem került a törvénybe. Az uniós elõírásokkal egyezõen a fõ szabály az, hogy az ingatlan értékesítése áfa mentes. Ha viszont az értékesítõ már benne van az áfa körben, akkor választhatja azt is, hogy áfásan értékesíti az ingatlant (ekkor az adólevonás joga is megilleti). Az áfát nem neki, hanem a vevõnek kell befizetnie (ez a fordított adózás egyik esete). Amelyik cég az adóalanyiságot választja, az a választás évét követõ ötödik év végéig kötelezõen bent marad az ingatlanos áfa körben.

Ami igaz az ingatlanokra általában, nem igaz az építési telkekre, és az új ingatlanokra, ezek ugyanis a törvény erejénél fogva áfa kötelesek. Sajátos a szabályozása az ingatlan bérbe adásának is, ez lényegében megegyezik az ingatlan általános elõírásaival. Vagyis a bérleti díj áfa mentes, de a bérbeadó választhatja, hogy öt évig belép az áfa körbe. Kivétel itt is van, például a szálloda és a garázs bérbeadása esetén a díj áfa köteles.

A jövõ évtõl magánszemélyek is áfa alanyokká válnak, ha ingatlant vagy építési telket "sorozat jelleggel" értékesítenek. Az ingatlanok (lakások) közül csak azok számítanak, amelyekre még nincs használatbavételi engedély, vagy az engedély kiadása és az eladás között nem telt el két év. A sorozat jelleg meghatározása az értelmezõ rendelkezések között található, és ez is változott a tárgyalás során, bár a fõ szabály maradt. Eszerint az lesz áfa alany, aki az említett ingatlanokból és telkekbõl két naptári éven belül négyet értékesít, továbbá a rá következõ három naptári éven belül újabb ingatlant vagy telket ad el. A kisajátított és az örökölt ingatlanok ugyan beszámítanak a darabszámba, de önmagukban nem sorozat jellegûek. A kisajátított ingatlanok közül csak azokat kell számításba venni, amelyeknél az eljárás 2008. január 1. után indul.

Mentesek a forgalmi adó alól a pénzügyi, leginkább a bankok és biztosítók által nyújtott szolgáltatások. A törvény tárgyalása során került be a törvénybe egy, a biztosítókra nézve kedvezõ szabály. Ha ugyanannak a tulajdonosi körnek van élet- és nem életbiztosítója is, és ezek kölcsönösen nyújtanak egymásnak olyan szolgáltatást, amelyek a mûködésükhöz szükségesek, akkor e szolgáltatások áfa mentesek lesznek. A bankoknál az adómentes folyó- és betétszámla mellé bekerült az ügyfélszámla is. Szintén módosítással lett áfa mentes a kockázati tõkealap, a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató részére végzett vagyonkezelés is.

A mezõgazdasági termelõk egy különleges jogállású csoportjába tartozók nem áfa alanyok. Õk nem számíthatnak fel forgalmi adót, de nem is igényelhetik azt vissza. Õket "kompenzációs felár" illeti meg, amellyel a beszerzéseiket terhelõ - le nem vonható - áfa térül meg a számukra. Ezt a "kvázi áfát" az áfa alany vevõ által kibocsátott felvásárlási okirat dokumentálja.

Az adócsalás visszaszorítását szolgálja a fordított adózás, amely az ingatlan értékesítése során már szóba került (ilyenkor nem az eladó, hanem a vevõ köteles befizetni a forgalmi adót). A múlt év eleje óta a hulladékkereskedelemre is vonatkozik ez a szabály, a jövõ év elejétõl pedig az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra, a munkaerõ kölcsönzésre, és a fizetésképtelen cégek által 100 ezer forintot meghaladó értékesítésekre is kiterjed.

Az adócsalás ismert esete, amikor az értékesítési láncba bekapcsolnak egy fiktív céget is, amely nem fizeti meg az áfát. Az új törvény az így összekapcsolódó vállalkozásokra egyetemes adófizetési kötelezettséget ír elõ, vagyis az APEH bármely cégtõl követelheti az áfa megfizetését.

A jogalkalmazást segítõ szabályok közé tartozik, hogy a számlát az ügylet teljesítéséig, de legkésõbb attól számítva 15 napon belül ki kell állítani. Ugyanazon vevõ és eladó megállapodhat arról, hogy egy áfa idõszakon belül gyûjtõszámlát bocsátanak ki.

Az új áfa törvény egyik passzusával a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló törvényt módosították a képviselõk, az ehhez szükséges kétharmados többséggel. E szerint a pártnak gazdálkodó tevékenysége után társasági adót nem kell fizetnie.

 


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...