Hírek

Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.17.

Néhány napja, szeptember 1-jén lépett hatályba a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi LXI. törvény azon szakasza, amely átírta a Gt. vezetõ tisztségviselõje jogállására vonatkozó elõírásait.

Az új szabályok szerint a vezetõ tisztségviselõ jogviszonyára
- a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy
- a munkaviszonyra irányadó szabályokat
kell alkalmazni.

E szerint tehát 2007. szeptember 1-jétõl a kft. ügyvezetõje, bt., kkt. üzletvezetõje munkaviszonyban, vagy pedig társasági jogi jogviszonyban (azaz választott tisztségviselõként) töltheti be az ügyvezetõi funkciót. Ez a korábbiakhoz képest azt jelenti, hogy az ügyvezetõ ismét minden további nélkül létesíthet munkaviszonyt az ügyvezetõi teendõi ellátása érdekében.

Ám a jogalkotó ennél is továbbmegy és kimondja, hogy "a vezetõ tisztséget - ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik - nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja".

Az üzletvezetés, illetve ügyvezetés munkaviszony keretében történõ ellátásának lehetõsége nem egy vállalkozó korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó problémáját (is) megoldja, amely csak munkaviszonyban álló dolgozó esetében lehetséges.

A korengedményes nyugdíjazásról (181/1996.(XII.) néhány szóban:

A munkáltató megállapodást köt a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról. Ennek keretében a munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a - nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét követõ 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizeti, valamint megtéríti a fizetési értesítésben foglaltak szerint az elsõ tényleges folyósítás naptári évében irányadó összegben a postaköltségeket is annyi naptári hónapra, amennyire a korengedményes nyugdíjat folyósítani kell;

A megállapodás feltétele, hogy a munkavállaló legfeljebb 5 évnyire legyen az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétõl, illetve rendelkezzen az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által elõzetesen igazolt - a Tny. 9. §-ában vagy a 10. § (1) bekezdésében meghatározott szolgálati idõvel. Nem köthetõ megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az elõrehozott öregségi nyugdíjra vagy a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosult.

S hogy e témával foglalkozunk, annak az oka, hogy vészesen közeledik 2008. január 1-je, mikortól is - a 2007. december 31-ét követõen nyugdíjba vonulókat illetõen - a nyugdíjazás szabályai szigorodnak:
- egyrészt kedvezõtlenebbé válik a nyugdíj összegének a meghatározása, másrészt
- hatályba lépnek a 62. évüket be nem töltött nyugdíjas munkavállalók munkavégzésre vonatkozó korlátozások.

Mindezek a kedvezõtlen változások csak azok számára "védhetõek" ki, akik valamilyen módon már 2007. évtõl érvényesíti nyugdíjigényét. Ez a "valamilyen mód" akár a korengedményes nyugdíj is lehet, különösen akkor, ha valakit mindössze néhány hónap választ csak el a 2007. évi nyugdíjjogosultságtól.

 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...