Hírek

Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.04.17.

A 2007. évi XIV. törvény révén jelentõs mértékben módosulnak július 1-jétõl a járulékkedvezmények. 

 

START KÁRTYA

Kiváltására az jogosult, aki
- a huszonötödik életévét, felsõfokú végzettség esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, és
- tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
- a tanulmányainak befejezését követõen elsõ ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelõzõen megbízási szerzõdés, vállalkozási szerzõdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony elsõ ízben történõ létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet idõtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszûnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt.

Kedvezmény változatlanul:
- tételes EHO alóli mentesítés,
- a 3% munkaadói + 29 tb. járulék helyett elsõ évben 15% második évben 25% járulék fizetése.

A munkaadó a járulékkedvezményt alap- és középfokú végzettséggel rendelkezõ vagy végzettséggel nem rendelkezõ pályakezdõ fiatal esetében legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) másfélszeres, felsõfokú végzettségû pályakezdõ fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelõ járulékalap után érvényesítheti.

 

START PLUSZ KÁRTYA

Kiváltására jogosult
- az a személy, aki GYES, vagy GYED vagy GYET, valamint az ápolási díj folyósításának megszûnését követõ egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának betöltését követõen, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll,
- a tartósan álláskeresõ.

Tartósan álláskeresõ: az a személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START PLUSZ, illetve a START EXTRA kártya - külön jogszabályban meghatározott módon történõ - igénylésének idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig - az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének k) pontjában meghatározott pályakezdõ álláskeresõ esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig - álláskeresõként nyilvántartott;

Kedvezmények:
- tételes EHO alóli mentesítés,
- a 3% munkaadói + 29 tb. járulék helyett elsõ évben 15% második évben 25% járulék fizetése.

A foglalkoztató kedvezményt legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér kétszeresének megfelelõ járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelezõ legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni.

A kedvezmény abban az esetben érvényesíthetõ, ha a foglalkoztatás idõtartama a harminc napot meghaladja és a munkaidõ legalább a napi négy órát eléri.

A GYES melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett Start Plusz kártya érvényességi idejének lejártát követõen a gyermekgondozási segély folyósításának megszûnését követõ foglalkoztatáshoz újabb Start Plusz kártya nem váltható ki. Amennyiben a kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következõ kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor.

 

START EXTRA KÁRTYA

Kiváltására az tartósan álláskeresõ jogosult, aki
- az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
- életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Kedvezmény:
- Elsõ évben: a tételes EHO, a 3 % munkaadói járulék és a 29% társadalombiztosítási járulék alóli mentesítés.
- Második évben: a tételes EHO alóli mentesítés, és a 29% tb. járulék + 3% munkaadói járulék helyett 15 százalékos járulékfizetés.

A foglalkoztató kedvezményt legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér kétszeresének megfelelõ járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelezõ legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni. A kedvezmény érvényesítésének ebben az esetben is feltétele, hogy a foglalkoztatás idõtartama a harminc napot meghaladja és a munkaidõ legalább a napi négy órát elérje.


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...