Hírek

Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.03.20.

Az állami adóhatóság a 2007. évre is közzétette ellenõrzési irányait, ahogy ezt már több éve teszi, eleget téve az adózás rendjérõl szóló törvény vonatkozó kötelezésének. Az APEH alapvetõ feladata a költségvetési bevételek biztosítása és az adómorál javítása. Ezt az elvárást csak célzatos ellenõrzésekkel képes teljesíteni.

Ugyanakkor az adóhatóság köteles a törvényesség megtartásával és megtartatásával elõsegíteni, illetve szükség esetén kikényszeríteni az önkéntes jogkövetést. A megoldás az, hogy fokozottan élni kell a prevencióval, a megelõzéssel. Ezt a célt szolgálják az ellenõrzések, az ehhez kötõdõ megállapítások, szankciók.

Az ellenõrzésre való kiválasztás - a hatóság közlése szerint - véletlenszerû, de mindig tükrözi, hogy mely adózói (tevékenységi) kört tart úgymond "adókikerülési kockázat" szempontjából figyelemre méltónak az APEH. Az idei évtõl átalakult az APEH szervezeti rendszere, regionális igazgatóságok váltották fel a fõvárosi - illetve megyei igazgatóságokat, szám szerint hét ilyen regionális igazgatóságot hoztak létre.

Az ellenõrzési irányelvben foglaltakat a regionális igazgatóság vezetõje jogosult - figyelemmel a fõbb vizsgálati célokra illetve szempontokra - "testre szabni", vagyis a regionális igazgatóság vezetõje - a következõkben meghatározott vizsgálati célok és szempontok figyelembe vételével - kijelöli az adóhatósági jelenlét irányait, tekintettel a régió illetékességi területén tapasztalt kockázatot jelentõ gazdasági folyamatokra és adózói magatartásokra.

Jó tudni! Az adóhatóság ellenõrzései kapcsán egyrészt saját informatikai adatbázisából, másrészt elõzetes adatgyûjtésre vonatkozó ellenõrzési információkból, valamint más hatóságoktól származó adatokból építkezik.

Kiemelt ellenõrzési területek
Az APEH kiemelten ellenõrzi a magánszemélyek jövedelmeinek és vagyongyarapodásának mibenlétét, valamint a járulékfizetésre kötelezettek jogkövetését.

Vagyongyarapodás vizsgálata
Már a nevében is benne van, mire kíváncsi az adóhatóság. Nézzük hogyan történik és mik a kiválasztási szempontok! Ellenõrzik a magánszemélyt, ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem esõ, de megszerzett jövedelemének együttes összege.

Az ellenõrzésre történõ kiválasztás fõbb szempontjai:
• az adóhatóság rendelkezésére álló bevallási adatok, adatszolgáltatások, társhatósági megkeresések, bejelentések,
• jelentõs értékû ingó és ingatlan tulajdonnal rendelkezõk,
• nagy összegû tagi kölcsönt nyújtók,
• tartósan veszteséges vállalkozás/vállalkozások tulajdonosi köre,
• több éven keresztül minimálbérnek megfelelõ jövedelmet bevalló egyéni és társas vállalkozók,

A társadalombiztosítási. alapokat illetõ bevételek ( befizetések) vizsgálata
Hazánkban igen magas azon állampolgárok száma akik nem teljes körûen vagy egyáltalán nem fizetnek járulékot. Az ilyen esetek feltárására, a kötelezetti kör teljes behatárolására és a minimum járulékalaphoz kapcsolódó adókötelezettség teljesítésére is fokozott figyelmet fordít az APEH.

Ugyancsak kiemelt figyelmet élvez a személyi jövedelemadó ellenõrzések során feltárt szabálytalanságok járulékvonzatának megállapítása. Így különösen igaz ez a nem belföldi illetõségû alkalmazottakra, ügyvezetõkre, a betéti társaságok bel- és kültagjaira; természetbeni juttatásokra vonatkozó megállapítások esetében. A járulékbevallás rendjének változása miatt többet ellenõrzik majd a bevallási kötelezettségüket rendszeresen (több alkalommal) elmulasztókat.

Nyomon követik a magánnyugdíj-pénztári tagdíj, valamint 2007. április 1-jét követõen a nagykorú eltartott járulék bevallásának és megfizetésének teljesítését. A fekete foglalkoztatás visszaszorítása érdekében kiterjesztik az ellenõrzéseket, különösen a kockázatos tevékenységet végzõknél.

Vizsgálják majd a foglalkoztatás munkajogi, illetve társadalombiztosítási szempontból történõ megfelelõ minõsítését. Indokolt esetben a szankció lehet jogviszony adójogi átminõsítése lehetõségével, be nem jelentett alkalmazott esetében - ennek jogkövetkezményei mellett - az adók és járulékok utólagos megállapítása.

Ellenõrzik a járulék bevallásának és megfizetésének teljesítését, különös tekintettel a minimum járulékalapra. Ez úgy történik, hogy ellenõrzik a bejelentések valóságtartalmát annál a foglalkoztatónál, egyéni vállalkozónál, társas vállalkozónál, amely bejelentette, hogy a tényleges járulékalap alacsonyabb az adott idõszakban meghatározott minimum járulékalapnál.

A munkaerõ-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásokat ugyancsak vizsgálhatják a járulék kötelezettségek teljesítése szempontjából.

"Kiemelt kockázatú" minõsítés

Társaságok, cégek
A "kiemelt kockázatú" elnevezés természetesen az adóbevétel, annak eltitkolása formájában értelmezhetõ. Ennek megfelelõen az APEH kiemelt figyelmet fordít az adójogi szempontból kockázatot jelentõ cégek gyors, helyszíni vizsgálatára.

Figyelemmel kíséri:
• az adózói életutat, különös tekintettel az újonnan alakuló vállalkozásokra, a gyakori székhelyváltoztatókra,
• az azonos székhellyel rendelkezõ adóalanyokat,
• a többszöri tulajdonosváltással érintett adózókat,
• a bevallás benyújtását rendszeresen elmulasztókat,
• a több bevallási idõszakra vonatkozóan nullás bevallást adókat,
• a tartósan veszteséges adózókat és a veszteség finanszírozás forrásait.

Továbbra is ellenõrzik azon adózókat, akik áfa kötelezettségük minimalizálása érdekében bevallásaikban nagy összegû értékesítést terhelõ általános forgalmi adó kötelezettséggel szemben ugyancsak nagy összegû beszerzés elõzetesen felszámított adóját tüntették fel. Ebben az esetben az APEH élni fog a vizsgálat kiterjesztésével a szállító-vevõ kapcsolatok tekintetében.

Vizsgálni fogják az országhatáron belüli és az országhatáron túl nyúló körbeszámlázásos ügyleteket, értékesítési láncolatokat, a gazdasági események valóságtartalmát, felhasználva az EU tagországokból érkezõ kontroll adatokat és az adózók által benyújtott összesítõ nyilatkozatok adatait.

Az EU tagországok közötti információcsere mellett lesznek a közös és egyidejû vizsgálatok is. Kiemelt feladat a harmadik országokkal kapcsolatos export-import ügyletek ellenõrzése, együttmûködve a Vámhatósággal.

A számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok, alkatrészek, kellékanyagok forgalmazásával foglalkozó, valamint a hulladék-kereskedelemi tevékenységet végzõ adózók ellenõrzései is tovább folytatódnak. Új szegmens a vizsgálati (ellenõrzési) alleltári fakitermelés, feldolgozás és kereskedelem teljes vertikuma, különös tekintettel a külkereskedelmi forgalomra, az ágazati kapcsolódásokra.

Figyelmet fordít az adóhatóság a kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás és költségelszámolások ellenõrzésére (transzferárak vizsgálata), minden adózói kört érintõen. Vizsgálni fogják, hogy a feltételes adómegállapítással, valamint az érintett adózók körében végzett ellenõrzések kapcsán a feltételes adómegállapítás iránti kérelemben közölt tényállásnak megfelelõen valósult-e meg az ügylet.

Figyelem! A helyszíni ellenõrzéseknek során a vállalkozások/vállalkozók adóköteles tevékenységéhez használt szoftverek jogtisztaságát is vizsgálni fogják.

Magánszemélyek
A magánszemélyek körében végzett ellenõrzéseknél a hatóság fokozott figyelmet fordít:
• az igénybe vett adókedvezmények feltételeinek teljesülésére,
• az adókedvezmények korlátaira,
• a visszaigénylések jogszerûségére,
• a visszafizetendõ adókedvezményekre,
• a különadózó jövedelmet szerzõ adózókra.

Ugyancsak ellenõrzik azon magánszemélyeket, akiknek a bevallott jövedelme egymást követõ két éves bevallási idõszak tekintetében nem érte el a mindenkori minimálbért.

Ellenõrzi a hatóság az állami kamattámogatású viziközmû-társulati hitelek igénybevételének jogszerûségét, a hitelintézeteknél az egyéb lakástámogatások esetében a folyósítási költségeket a teljes elévülési idõn belül, valamint a lakás-takarékpénztáraknál elhelyezett megtakarítások után igénybevett lakás-elõtakarékossági támogatás jogszerûségét.

Kiemelt feladata az APEH-nak a korábban érvényesített adókedvezmények feltételrendszerének elévülési idõn belüli felülvizsgálata valamennyi érintett adó- és támogatásnem vonatkozásában.


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...