Hírek

A megszorító csomag intézkedései
2006.08.04.

VÁLTOZÁSOK 2006. július 01-tõl:

 

Szakképzett minimálbér: bruttó 68 800 Ft/hó, a legalább kétéves gyakorlattal rendelkezõ, középfokú végzettségû vagy szakképzett dolgozók minimálbére. Csak a munkaviszonyban foglalkoztatottakra kötelezõ.

 

 

 

VÁLTOZÁSOK 2006. szeptember 01-tõl:

 

ÁFA:

 

A 15%-os ÁFA kulcs megszûnik. Az eddig ebbe a körbe tartozó termékek és szolgáltatások ÁFA kulcsa 2006.09.01-tõl: 20%.

A pénztárgépek átállítása:

Az ÁFA mértékének kezelésére is alkalmas pénztárgépeket az adómérték változása miatt az arra jogosult szervizzel legkésõbb 2006. november 30. napjáig át kell állíttatni. A számla, egyszerûsített számla adására is alkalmas pénztárgépet alkalmazó adóalany az átállításig a vevõ kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerûsített számlát ad.

 

Az új áfa-csoportonkénti forgalmi gyûjtõket a következõk szerint kell kialakítani.

régi áfa gyûjtõk          

új áfa gyûjtõk 

Jele

5 %     

5 %                 

"A"

15 %   

0 %                             

"B"

20 %                           

20 %                           

"C"

AJT      Adójegyes

AJT      Adójegyes       

"D"

TAM     Tárgyi adómentes

TAM     Tárgyi adómentes

"E"

 

 

A telefon áfájának levonható hányada 50%-ról 70%-ra nõ.

 

 

MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉK:

1%-ról 1,5%-ra emelkedik.

 

 

KÜLÖNADÓ:

 

Adóalapja: a társas vállalkozások adózás elõtti nyeresége, az egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói jövedelem.

Az adó mértéke: 4%.

A társas vállalkozásoknak 2006.12.20-ig a különadó várható összegét be kell fizetni. (szeptember 01-tõl december 31-i idõszakra vonatkozóan).

Evás egyéni vállalkozó és evás társas vállalkozás nem fizet különadót!

 

 

SZJA:

 

Kamatadó: mértéke 20%. Nem kamatjövedelem a tagi kölcsönre vagy a magánszemélyek közötti kölcsönre fizetett kamat.

 

Cégtelefon magáncélú használatának adózása: helyi és távolsági távbeszélõ-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás magáncélú használat étékének a magánszemély által meg nem fizetett része természetbeni juttatásnak minõsül, az adó 54%. Az adókötelezettség a magáncélú használat értékének a magánszemély által meg nem térített részére vonatkozik. A forgalomarányos megosztás helyett választható, hogy a telefonszolgáltatásnál 20% számit adóköteles bevételnek.

 

 

TB:

 

Az egyéni egészségbiztosítási járulék 4%-ról 6%-ra (4% természetbeni és 2% pénzbeli) nõ.

A pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (2%) csak annak kell az egyidejûleg fennálló valamennyi biztosítási jogviszonya után megfizetni, akinek egyik jogviszonya sem éri el a heti 36 órát.

A nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó baleseti járulék fizetési kötelezettsége megszûnik, helyette 10% egészségügyi szolgáltatási járulék kerül bevezetésre.

A nyugdíjas foglalkoztatott is köteles 4% egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizetni.

 

 

MINIMUM JÁRULÉKALAP: a foglalkoztató, a fõállású egyéni vállalkozó, az evás egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás számára elõírás az ún. minimum-járulékalap. Vagyis a TB-járulékot havonta legalább 125 ezer forint, részmunkaidõ esetén ennek arányos része után kell megfizetni.

Ha a járulékalapot képezõ jövedelem a minimum járulékalapot nem éri el és a foglalkoztató bejelentést tesz az APEH-hoz (elsõ alkalommal: 2006. október 12-ig!), akkor a járulékot a tényleges jövedelem után kell megfizetni.

 

 

EHO:

 

Továbbra is 1.950 Ft/hó, nem fog megszûnni november 01-tõl.

 

 

VÁLTOZÁSOK 2006. október 01-tõl:

 

EVA:

 

15%-ról 25%-ra emelkedik az EVA mértéke.

 

A 2006.évi adóalap megállapítása:

-         az adóalapot külön határozza meg szeptember 30-ig és szeptember 30-át követõ idõszakra vagy

-         az éves adóalap után 15% az EVA, de az október 01 és december 31 közötti idõszakkal arányos egynegyed rész után további 10% adót fizet.

Az éves várható adóelõlegre (a 2006. évre is!) december 20-ig fizetési kötelezettség lép életbe.

 

Az EVA-ból kilépést 2006.09.15-ig kell bejelenteni, ekkor a következõ 4 évben nem választható az EVA.

 

 

 

 

VÁLTOZÁSOK 2007. január 01-tõl:

 

 

HÁZIPÉNZTÁRADÓ:

 

A társas vállalkozásoknak 20% adót kell fizetniük, ha a pénztárban tartott készpénz átlagos összege meghaladja a bevétel 0,8%-át, de legalább 300 ezer forintot. Az átlagos készpénzállomány a pénztár napi záró egyenlegeinek átlaga (a számításnál azokat a napokat kell figyelembe venni, amely napokon a pénztárban volt forgalom).

Az adót évenként egyszer, az adóévet követõ május 30-ig kell megfizetni és bevallani.

 

 

SZJA:

 

ADÓTÁBLA:             0-1.700.000 Ft-ig:       18%

                                    1.700.001-tól:            36%

 

ADÓKEDVEZMÉYNEK MEGSZÜNÉSE:

 

A felnõttképzés díja és a számítógép beszerzésére fordított kiadás utáni adókedvezmény megszûnik.

A szellemi tevékenység bevétele utáni adókedvezmény megszûnik.

A lakáshitel-törlesztés kedvezménye megszûnik. Ha a lakáshitel törlesztés 2007.01.01. elõtt megkezdõdött, akkor a törlesztés megkezdését követõ 4 évben a 2006.12.31-én hatályos rendelkezéseket még alkalmazni lehet.

 

 

NYUGDIJ:

 

A nyugdíjat a mellette más jövedelemmel is rendelkezõ magánszemélyeknél az összevont adóalapba be kell számítani, ugyanakkor a nyugdíjra jutó adó a számított adóból levonható.

 

 

INGATLANÉRTÉKESITÉS ADÓZÁSA:

 

Ingatlanértékesítés esetén a jövedelembõl levonható (értéknövelõ beruházásnak minõsül): az átruházást megelõzõ 24 hónapon belüli állagmegóvás, ha értéke meghaladja a bevétel 5%-át.

 

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK VÁLLALKOZÓI ADÓALAPJA:

 

Az eladott áruk beszerzési értékével csökkentett vállalkozói bevétel 2%-a a vállalkozói adóalap, ha egyébként a vállalkozói adóalap megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint ez ennél kevesebb lenne.

Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annak:

-         aki tevékenységét az adóévben kezdte, ha a megelõzõ 36 hónapban nem volt egyéni vállalkozó,

-         évesített vállalkozói bevétele az elõzõ adóév évesített vállalkozói bevételéhez viszonyítva nem éri el a 75%-ot,

-         tevékenységi körét érintõen az adóévben v. a megelõzõ adóévben elemi kér következett be.

 

 

OSZTALÉK (tagi kölcsön elengedés kedvezménye):

 

A 2006.06.09-én fennálló tagi kölcsön 2006.évi elengedése esetén a magánszemély a 2006.évi adózott eredmény terhére megállapított osztalékból az elengedett tagi kölcsönnel egyezõ összeg után 10%-os adókulccsal adózhat.

 

 

 

 

TÁRSASÁGI ADÓ:

 

ELVÁRT ADÓ:

 

Az eladott áruk beszerzési értékével csökkentett összes bevétel 2%-a, ha a társaságiadó-alap egyébként nem éri el ezt a mértéket. Az így megállapított adóból is érvényesíthetõ adókedvezmény.

Nem kell az elvárt adót megállapítani:

-         az elõtársasági és azt követõ adóév adókötelezettségére,

-         ha az árbevétel az elõzõ évihez képest 25%-al csökkent,

-         ha az adóévben vagy a megelõzõ adóévben az adózót elemi kár sújtotta.

 

 

TB:

 

Az egyéni egészségbiztosítási járulék 7%-ra emelkedik (4% természetbeni és 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék).

A minimum-járulékalap: 131.000 Ft/hó.

A nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka 16%-ra nõ.

 

 

MAGÁNNYUGDIJPÉNZTÁR:

 

A tagdíjat az APEH-hoz kell befizetni és bevallani.

 

 

EHO:

 

Százalékos EHO:

 

Adóalapja:

-         vállalkozásból kivont jövedelem

-         25 és 35%-os osztalék

-         árfolyamnyereségbõl származó jövedelem

-         ingatlan bérbeadásból származó 1 millió Ft-ot meghaladó jövedelem,

ha az egyén foglalkoztatója által megfizetett egészségbiztosítási járulék éves szinten nem éri el 2006-ban a 400 ezer Forintot, 2007-ben a 450 ezer Forintot.

 

Mértéke: 4%-ról 14%-ra nõ.

 

 

ELVÁRT ADÓ:

 

Magánszemély évi összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felsõ határát meghaladó része után 4% különadót fizet. (2006-ban a járulékplafon: 6.325.450 Ft, 2007-re a költségvetési törvény határozza majd meg.)


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...