Hírek

Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.18.

Július 1-jén lép hatályba a gazdasági társaságokról szóló új törvény, amely jelentõsen befolyásolja a társas vállalkozások, ezen belül is a vezetõ tisztségviselõk biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét.

(Vezetõ tisztségviselõnek minõsül a közkereseti társaság és betéti társaság üzletvezetésre jogosult egy vagy több tagja, a korlátolt felelõsségû társaság egy vagy több természetes személy ügyvezetõje.)
A jelenleg hatályos társasági törvény szerint a vezetõ tisztségviselõ jogviszonyára - ha a vezetõ tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerzõdésre vonatkozó szabályai megfelelõen irányadók. Ennek megfelelõen tehát a vezetõ tisztségviselõi feladatok lényegében vagy munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében láthatók el. Továbbra sem lehet ezt a rendelkezést alkalmazni akkor, ha kétszemélyes betéti társaság egyetlen beltagjáról, egyszemélyes Kft tagjáról, illetve a meghatározó tulajdoni részesedéssel rendelkezõ tagról van szó, õk ugyanis társas vállalkozói jogviszonyban végzik e tevékenységüket.

Régi problémát old meg a gazdasági társaságokról szóló rendelkezések újra szabályozása. 2006. július 1-jétõl a vezetõ tisztségviselõk jogviszonyára vonatkozóan lényeges változás, hogy ez a megbízatás munkaviszonyban nem látható el. Ez az általános, minden gazdasági társaságra vonatkozó szabály tehát pont az ellenkezõjét mondja ki, mint a jelenleg hatályos törvény, mert kifejezetten tiltja a munkaviszonyban végzett vezetõ tisztségviselõi tevékenységet.
Mivel a jelenlegi szabályozás még a munkaviszonyban történõ feladatellátást engedi, sõt a megbízás mellett mint másik lehetõséget írja elõ, nagy számban érintheti a jogszabály módosítás a vezetõ tisztségviselõi feladatot munkaviszony keretében végzõ személyeket. A törvényalkotó rájuk is gondolt, ezért átmeneti szabályokat iktatott be. A munkaviszony létesítésének tilalmára vonatkozó szabály nem alkalmazható arra a vezetõ tisztségviselõre, aki a törvény hatálybalépése elõtt a vezetõ tisztség ellátására munkaviszonyt létesített, a munkaviszony megszûnéséig, de legfeljebb a vezetõ tisztségviselõvé választásától számított öt évig. A gyakorlatban tehát a "ciklus" végéig maradhat munkaviszonyban álló, azonban a következõ ciklusban már az új rendelkezéseket kell alkalmazni.

Tehát: ha valakinek a munkaviszony a kedvezõbb, akkor gondoskodjon arról, hogy még a Gt. hatályba lépése elõtt ennek megfelelõen módosítsa társasági szerzõdését, vagy hosszabbítsa meg jelenleg hatályos szerzõdését.


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...