Az építési hatóság értelmezése az áfatörvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának vonatkozásában
2008.11.11.

2008.10.22, Forrás: Apeh

2008. május 1-től csak abban az esetben esik fordított adózás alá az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, egyéb szerelési munka, ha az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedélyköteles.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában az építési hatóság alatt nemcsak az ágazati jogszabályok által kifejezetten építésügyi hatóságként aposztrofált hatóságot, hanem minden olyan hatóságot érteni kell, amelyik építési, bontási tartalmú engedély kiadására jogosult.

A bányafelügyelet mint építésügyi hatóság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (3) bekezdése és 44. § (1) bekezdése alapján a különböző ott felsorolt vezetékek, hálózatok létesítése, a villamosenergia-ipari építésügyi hatóság a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 115-116. §-ai, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a villamosművek, a villamos és egyéb vezetékek létesítése, a hírközlési hatóság a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 2. §-a alapján az elektronikus hírközlési építmények létesítése, a közlekedési hatóság az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 3. §-a alapján a különböző utak létesítése, továbbá az általános építésügyi hatóság az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet alapján az egyéb építmények létesítése kapcsán jogosult építési, bontási engedély kiadására. Ezen túl a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély).

Bár a felsorolt ágazati jogszabályok közül a hírközlési hatóságot, a közlekedési hatóságot és a vízjogi hatóságot az irányadó jogszabály kifejezetten nem nevezi építésügyi hatóságnak, azonban az áfatörvény 142. § (1) bekezdése b) pontja alkalmazásában - mint építési (létesítési), bontási tartalmú engedély kiadására jogosult hatóság - építési hatóságnak tekintendő.

Mindezek alapján, amennyiben olyan engedélyköteles tevékenységről van szó, amelyhez építési (létesítési), bontási tartalmú engedély kiadása szükséges, akkor az annak során kifejtett építési-szerelési és egyéb szerelési munkával megvalósuló szolgáltatás - az arra vonatkozó egyéb feltételek fennállása esetén - fordított adózás alá esik, függetlenül az engedély elnevezésétől, illetve attól, hogy az ágazati jogszabály az azt kiadó hatóságot építésügyi hatóságnak nevezi-e.

A jelen tájékoztatóban felsorolt hatóságok példálózó jelleggel kerültek említésre, ami azt is jelenti egyben, hogy amennyiben a tevékenységhez építési (létesítési), vagy bontási tartalmú hatósági engedély szükséges, és a fordított adózás alkalmazásához szükséges egyéb feltételek is fennállnak, akkor a fordított adózás szabályai alkalmazandók, függetlenül attól, hogy az engedély kiadására jogosult hatóságot jelen tájékoztató nem nevesíti.

[Az áfatörvény 142. § (1) bekezdés b) pontjához]

(PM Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály - APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 4006867959)


 

Hasznos információk

!Kereskedelmi és iparkamarák elérhetőségei 2013.03.06.
Az építési hatóság értelmezése az áfatörvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának vonatkozásában 2008.11.11.
Ingatlanbérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak áfa-rendszerbeli kezelése 2008.11.11.
Kötelező kamarai nyilvántartásba vétel 2012.01.09.
Országos Egészségbiztosítási Pénztárak 2006.03.24.
Saját személygépjármű költségeinek elszámolása útnyilvántartás alapján 2007.04.17.

 

Letölthető dokumentumok

Árunyilvántartás különbözet szerinti áfához.xls2007.11.07. 14:04:4915 kB
Gold Business 2000 Könyvelőiroda könyvelési szerződés.doc2008.02.27. 10:35:01391 kB
JÖVEDELEMIGAZOLÁS.doc2006.03.28. 12:20:0921 kB
Kiküldetési rendelvény minta.xls2011.10.07. 09:36:2213 kB
Munkaszerződés minta.doc2006.09.27. 10:11:5146 kB
SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV.doc2010.04.07. 11:37:2424 kB
SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BIZONYLATOK NYILVÁNTARTÁSA.xls2006.03.28. 12:14:0316 kB
Tájékoztatás minta munkaszerződéshez.doc2013.12.17. 14:23:3428 kB
Tárgyi eszköz nyilvántartó karton.xls2011.10.07. 09:37:1335 kB
Önellenőrzési nyílvántartás.xls2006.03.28. 12:40:3816 kB