Hírek

Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenőrzésre?
2007.03.20.

Az állami adóhatóság a 2007. évre is közzétette ellenőrzési irányait, ahogy ezt már több éve teszi, eleget téve az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó kötelezésének. Az APEH alapvető feladata a költségvetési bevételek biztosítása és az adómorál javítása. Ezt az elvárást csak célzatos ellenőrzésekkel képes teljesíteni.

Ugyanakkor az adóhatóság köteles a törvényesség megtartásával és megtartatásával elősegíteni, illetve szükség esetén kikényszeríteni az önkéntes jogkövetést. A megoldás az, hogy fokozottan élni kell a prevencióval, a megelőzéssel. Ezt a célt szolgálják az ellenőrzések, az ehhez kötődő megállapítások, szankciók.

Az ellenőrzésre való kiválasztás - a hatóság közlése szerint - véletlenszerű, de mindig tükrözi, hogy mely adózói (tevékenységi) kört tart úgymond "adókikerülési kockázat" szempontjából figyelemre méltónak az APEH. Az idei évtől átalakult az APEH szervezeti rendszere, regionális igazgatóságok váltották fel a fővárosi - illetve megyei igazgatóságokat, szám szerint hét ilyen regionális igazgatóságot hoztak létre.

Az ellenőrzési irányelvben foglaltakat a regionális igazgatóság vezetője jogosult - figyelemmel a főbb vizsgálati célokra illetve szempontokra - "testre szabni", vagyis a regionális igazgatóság vezetője - a következőkben meghatározott vizsgálati célok és szempontok figyelembe vételével - kijelöli az adóhatósági jelenlét irányait, tekintettel a régió illetékességi területén tapasztalt kockázatot jelentő gazdasági folyamatokra és adózói magatartásokra.

Jó tudni! Az adóhatóság ellenőrzései kapcsán egyrészt saját informatikai adatbázisából, másrészt előzetes adatgyűjtésre vonatkozó ellenőrzési információkból, valamint más hatóságoktól származó adatokból építkezik.

Kiemelt ellenőrzési területek
Az APEH kiemelten ellenőrzi a magánszemélyek jövedelmeinek és vagyongyarapodásának mibenlétét, valamint a járulékfizetésre kötelezettek jogkövetését.

Vagyongyarapodás vizsgálata
Már a nevében is benne van, mire kíváncsi az adóhatóság. Nézzük hogyan történik és mik a kiválasztási szempontok! Ellenőrzik a magánszemélyt, ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelemének együttes összege.

Az ellenőrzésre történő kiválasztás főbb szempontjai:
• az adóhatóság rendelkezésére álló bevallási adatok, adatszolgáltatások, társhatósági megkeresések, bejelentések,
• jelentős értékű ingó és ingatlan tulajdonnal rendelkezők,
• nagy összegű tagi kölcsönt nyújtók,
• tartósan veszteséges vállalkozás/vállalkozások tulajdonosi köre,
• több éven keresztül minimálbérnek megfelelő jövedelmet bevalló egyéni és társas vállalkozók,

A társadalombiztosítási. alapokat illető bevételek ( befizetések) vizsgálata
Hazánkban igen magas azon állampolgárok száma akik nem teljes körűen vagy egyáltalán nem fizetnek járulékot. Az ilyen esetek feltárására, a kötelezetti kör teljes behatárolására és a minimum járulékalaphoz kapcsolódó adókötelezettség teljesítésére is fokozott figyelmet fordít az APEH.

Ugyancsak kiemelt figyelmet élvez a személyi jövedelemadó ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok járulékvonzatának megállapítása. Így különösen igaz ez a nem belföldi illetőségű alkalmazottakra, ügyvezetőkre, a betéti társaságok bel- és kültagjaira; természetbeni juttatásokra vonatkozó megállapítások esetében. A járulékbevallás rendjének változása miatt többet ellenőrzik majd a bevallási kötelezettségüket rendszeresen (több alkalommal) elmulasztókat.

Nyomon követik a magánnyugdíj-pénztári tagdíj, valamint 2007. április 1-jét követően a nagykorú eltartott járulék bevallásának és megfizetésének teljesítését. A fekete foglalkoztatás visszaszorítása érdekében kiterjesztik az ellenőrzéseket, különösen a kockázatos tevékenységet végzőknél.

Vizsgálják majd a foglalkoztatás munkajogi, illetve társadalombiztosítási szempontból történő megfelelő minősítését. Indokolt esetben a szankció lehet jogviszony adójogi átminősítése lehetőségével, be nem jelentett alkalmazott esetében - ennek jogkövetkezményei mellett - az adók és járulékok utólagos megállapítása.

Ellenőrzik a járulék bevallásának és megfizetésének teljesítését, különös tekintettel a minimum járulékalapra. Ez úgy történik, hogy ellenőrzik a bejelentések valóságtartalmát annál a foglalkoztatónál, egyéni vállalkozónál, társas vállalkozónál, amely bejelentette, hogy a tényleges járulékalap alacsonyabb az adott időszakban meghatározott minimum járulékalapnál.

A munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásokat ugyancsak vizsgálhatják a járulék kötelezettségek teljesítése szempontjából.

"Kiemelt kockázatú" minősítés

Társaságok, cégek
A "kiemelt kockázatú" elnevezés természetesen az adóbevétel, annak eltitkolása formájában értelmezhető. Ennek megfelelően az APEH kiemelt figyelmet fordít az adójogi szempontból kockázatot jelentő cégek gyors, helyszíni vizsgálatára.

Figyelemmel kíséri:
• az adózói életutat, különös tekintettel az újonnan alakuló vállalkozásokra, a gyakori székhelyváltoztatókra,
• az azonos székhellyel rendelkező adóalanyokat,
• a többszöri tulajdonosváltással érintett adózókat,
• a bevallás benyújtását rendszeresen elmulasztókat,
• a több bevallási időszakra vonatkozóan nullás bevallást adókat,
• a tartósan veszteséges adózókat és a veszteség finanszírozás forrásait.

Továbbra is ellenőrzik azon adózókat, akik áfa kötelezettségük minimalizálása érdekében bevallásaikban nagy összegű értékesítést terhelő általános forgalmi adó kötelezettséggel szemben ugyancsak nagy összegű beszerzés előzetesen felszámított adóját tüntették fel. Ebben az esetben az APEH élni fog a vizsgálat kiterjesztésével a szállító-vevő kapcsolatok tekintetében.

Vizsgálni fogják az országhatáron belüli és az országhatáron túl nyúló körbeszámlázásos ügyleteket, értékesítési láncolatokat, a gazdasági események valóságtartalmát, felhasználva az EU tagországokból érkező kontroll adatokat és az adózók által benyújtott összesítő nyilatkozatok adatait.

Az EU tagországok közötti információcsere mellett lesznek a közös és egyidejű vizsgálatok is. Kiemelt feladat a harmadik országokkal kapcsolatos export-import ügyletek ellenőrzése, együttműködve a Vámhatósággal.

A számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok, alkatrészek, kellékanyagok forgalmazásával foglalkozó, valamint a hulladék-kereskedelemi tevékenységet végző adózók ellenőrzései is tovább folytatódnak. Új szegmens a vizsgálati (ellenőrzési) alleltári fakitermelés, feldolgozás és kereskedelem teljes vertikuma, különös tekintettel a külkereskedelmi forgalomra, az ágazati kapcsolódásokra.

Figyelmet fordít az adóhatóság a kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás és költségelszámolások ellenőrzésére (transzferárak vizsgálata), minden adózói kört érintően. Vizsgálni fogják, hogy a feltételes adómegállapítással, valamint az érintett adózók körében végzett ellenőrzések kapcsán a feltételes adómegállapítás iránti kérelemben közölt tényállásnak megfelelően valósult-e meg az ügylet.

Figyelem! A helyszíni ellenőrzéseknek során a vállalkozások/vállalkozók adóköteles tevékenységéhez használt szoftverek jogtisztaságát is vizsgálni fogják.

Magánszemélyek
A magánszemélyek körében végzett ellenőrzéseknél a hatóság fokozott figyelmet fordít:
• az igénybe vett adókedvezmények feltételeinek teljesülésére,
• az adókedvezmények korlátaira,
• a visszaigénylések jogszerűségére,
• a visszafizetendő adókedvezményekre,
• a különadózó jövedelmet szerző adózókra.

Ugyancsak ellenőrzik azon magánszemélyeket, akiknek a bevallott jövedelme egymást követő két éves bevallási időszak tekintetében nem érte el a mindenkori minimálbért.

Ellenőrzi a hatóság az állami kamattámogatású viziközmű-társulati hitelek igénybevételének jogszerűségét, a hitelintézeteknél az egyéb lakástámogatások esetében a folyósítási költségeket a teljes elévülési időn belül, valamint a lakás-takarékpénztáraknál elhelyezett megtakarítások után igénybevett lakás-előtakarékossági támogatás jogszerűségét.

Kiemelt feladata az APEH-nak a korábban érvényesített adókedvezmények feltételrendszerének elévülési időn belüli felülvizsgálata valamennyi érintett adó- és támogatásnem vonatkozásában.


 
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelező Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerződés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidő a törzstőkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidő Társasági szerződés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerűsitett munkavállalás 2010.08.01-től
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintő változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintő cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZŐ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-től változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-től
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetők szeptembertől ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendő adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-től
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenőrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-től
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerződésekre
2006.04.18. Vezető tisztségviselők jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elő nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerűsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...