Hírek

A megszorító csomag intézkedései
2006.08.04.

VÁLTOZÁSOK 2006. július 01-től:

 

Szakképzett minimálbér: bruttó 68 800 Ft/hó, a legalább kétéves gyakorlattal rendelkező, középfokú végzettségű vagy szakképzett dolgozók minimálbére. Csak a munkaviszonyban foglalkoztatottakra kötelező.

 

 

 

VÁLTOZÁSOK 2006. szeptember 01-től:

 

ÁFA:

 

A 15%-os ÁFA kulcs megszűnik. Az eddig ebbe a körbe tartozó termékek és szolgáltatások ÁFA kulcsa 2006.09.01-től: 20%.

A pénztárgépek átállítása:

Az ÁFA mértékének kezelésére is alkalmas pénztárgépeket az adómérték változása miatt az arra jogosult szervizzel legkésőbb 2006. november 30. napjáig át kell állíttatni. A számla, egyszerűsített számla adására is alkalmas pénztárgépet alkalmazó adóalany az átállításig a vevő kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerűsített számlát ad.

 

Az új áfa-csoportonkénti forgalmi gyűjtőket a következők szerint kell kialakítani.

régi áfa gyűjtők          

új áfa gyűjtők 

Jele

5 %     

5 %                 

"A"

15 %   

0 %                             

"B"

20 %                           

20 %                           

"C"

AJT      Adójegyes

AJT      Adójegyes       

"D"

TAM     Tárgyi adómentes

TAM     Tárgyi adómentes

"E"

 

 

A telefon áfájának levonható hányada 50%-ról 70%-ra nő.

 

 

MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉK:

1%-ról 1,5%-ra emelkedik.

 

 

KÜLÖNADÓ:

 

Adóalapja: a társas vállalkozások adózás előtti nyeresége, az egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói jövedelem.

Az adó mértéke: 4%.

A társas vállalkozásoknak 2006.12.20-ig a különadó várható összegét be kell fizetni. (szeptember 01-től december 31-i időszakra vonatkozóan).

Evás egyéni vállalkozó és evás társas vállalkozás nem fizet különadót!

 

 

SZJA:

 

Kamatadó: mértéke 20%. Nem kamatjövedelem a tagi kölcsönre vagy a magánszemélyek közötti kölcsönre fizetett kamat.

 

Cégtelefon magáncélú használatának adózása: helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás magáncélú használat étékének a magánszemély által meg nem fizetett része természetbeni juttatásnak minősül, az adó 54%. Az adókötelezettség a magáncélú használat értékének a magánszemély által meg nem térített részére vonatkozik. A forgalomarányos megosztás helyett választható, hogy a telefonszolgáltatásnál 20% számit adóköteles bevételnek.

 

 

TB:

 

Az egyéni egészségbiztosítási járulék 4%-ról 6%-ra (4% természetbeni és 2% pénzbeli) nő.

A pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (2%) csak annak kell az egyidejűleg fennálló valamennyi biztosítási jogviszonya után megfizetni, akinek egyik jogviszonya sem éri el a heti 36 órát.

A nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó baleseti járulék fizetési kötelezettsége megszűnik, helyette 10% egészségügyi szolgáltatási járulék kerül bevezetésre.

A nyugdíjas foglalkoztatott is köteles 4% egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizetni.

 

 

MINIMUM JÁRULÉKALAP: a foglalkoztató, a főállású egyéni vállalkozó, az evás egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás számára előírás az ún. minimum-járulékalap. Vagyis a TB-járulékot havonta legalább 125 ezer forint, részmunkaidő esetén ennek arányos része után kell megfizetni.

Ha a járulékalapot képező jövedelem a minimum járulékalapot nem éri el és a foglalkoztató bejelentést tesz az APEH-hoz (első alkalommal: 2006. október 12-ig!), akkor a járulékot a tényleges jövedelem után kell megfizetni.

 

 

EHO:

 

Továbbra is 1.950 Ft/hó, nem fog megszűnni november 01-től.

 

 

VÁLTOZÁSOK 2006. október 01-től:

 

EVA:

 

15%-ról 25%-ra emelkedik az EVA mértéke.

 

A 2006.évi adóalap megállapítása:

-         az adóalapot külön határozza meg szeptember 30-ig és szeptember 30-át követő időszakra vagy

-         az éves adóalap után 15% az EVA, de az október 01 és december 31 közötti időszakkal arányos egynegyed rész után további 10% adót fizet.

Az éves várható adóelőlegre (a 2006. évre is!) december 20-ig fizetési kötelezettség lép életbe.

 

Az EVA-ból kilépést 2006.09.15-ig kell bejelenteni, ekkor a következő 4 évben nem választható az EVA.

 

 

 

 

VÁLTOZÁSOK 2007. január 01-től:

 

 

HÁZIPÉNZTÁRADÓ:

 

A társas vállalkozásoknak 20% adót kell fizetniük, ha a pénztárban tartott készpénz átlagos összege meghaladja a bevétel 0,8%-át, de legalább 300 ezer forintot. Az átlagos készpénzállomány a pénztár napi záró egyenlegeinek átlaga (a számításnál azokat a napokat kell figyelembe venni, amely napokon a pénztárban volt forgalom).

Az adót évenként egyszer, az adóévet követő május 30-ig kell megfizetni és bevallani.

 

 

SZJA:

 

ADÓTÁBLA:             0-1.700.000 Ft-ig:       18%

                                    1.700.001-tól:            36%

 

ADÓKEDVEZMÉYNEK MEGSZÜNÉSE:

 

A felnőttképzés díja és a számítógép beszerzésére fordított kiadás utáni adókedvezmény megszűnik.

A szellemi tevékenység bevétele utáni adókedvezmény megszűnik.

A lakáshitel-törlesztés kedvezménye megszűnik. Ha a lakáshitel törlesztés 2007.01.01. előtt megkezdődött, akkor a törlesztés megkezdését követő 4 évben a 2006.12.31-én hatályos rendelkezéseket még alkalmazni lehet.

 

 

NYUGDIJ:

 

A nyugdíjat a mellette más jövedelemmel is rendelkező magánszemélyeknél az összevont adóalapba be kell számítani, ugyanakkor a nyugdíjra jutó adó a számított adóból levonható.

 

 

INGATLANÉRTÉKESITÉS ADÓZÁSA:

 

Ingatlanértékesítés esetén a jövedelemből levonható (értéknövelő beruházásnak minősül): az átruházást megelőző 24 hónapon belüli állagmegóvás, ha értéke meghaladja a bevétel 5%-át.

 

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK VÁLLALKOZÓI ADÓALAPJA:

 

Az eladott áruk beszerzési értékével csökkentett vállalkozói bevétel 2%-a a vállalkozói adóalap, ha egyébként a vállalkozói adóalap megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint ez ennél kevesebb lenne.

Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annak:

-         aki tevékenységét az adóévben kezdte, ha a megelőző 36 hónapban nem volt egyéni vállalkozó,

-         évesített vállalkozói bevétele az előző adóév évesített vállalkozói bevételéhez viszonyítva nem éri el a 75%-ot,

-         tevékenységi körét érintően az adóévben v. a megelőző adóévben elemi kér következett be.

 

 

OSZTALÉK (tagi kölcsön elengedés kedvezménye):

 

A 2006.06.09-én fennálló tagi kölcsön 2006.évi elengedése esetén a magánszemély a 2006.évi adózott eredmény terhére megállapított osztalékból az elengedett tagi kölcsönnel egyező összeg után 10%-os adókulccsal adózhat.

 

 

 

 

TÁRSASÁGI ADÓ:

 

ELVÁRT ADÓ:

 

Az eladott áruk beszerzési értékével csökkentett összes bevétel 2%-a, ha a társaságiadó-alap egyébként nem éri el ezt a mértéket. Az így megállapított adóból is érvényesíthető adókedvezmény.

Nem kell az elvárt adót megállapítani:

-         az előtársasági és azt követő adóév adókötelezettségére,

-         ha az árbevétel az előző évihez képest 25%-al csökkent,

-         ha az adóévben vagy a megelőző adóévben az adózót elemi kár sújtotta.

 

 

TB:

 

Az egyéni egészségbiztosítási járulék 7%-ra emelkedik (4% természetbeni és 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék).

A minimum-járulékalap: 131.000 Ft/hó.

A nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka 16%-ra nő.

 

 

MAGÁNNYUGDIJPÉNZTÁR:

 

A tagdíjat az APEH-hoz kell befizetni és bevallani.

 

 

EHO:

 

Százalékos EHO:

 

Adóalapja:

-         vállalkozásból kivont jövedelem

-         25 és 35%-os osztalék

-         árfolyamnyereségből származó jövedelem

-         ingatlan bérbeadásból származó 1 millió Ft-ot meghaladó jövedelem,

ha az egyén foglalkoztatója által megfizetett egészségbiztosítási járulék éves szinten nem éri el 2006-ban a 400 ezer Forintot, 2007-ben a 450 ezer Forintot.

 

Mértéke: 4%-ról 14%-ra nő.

 

 

ELVÁRT ADÓ:

 

Magánszemély évi összevonandó jövedelmének a nyugdíjjárulék-alap felső határát meghaladó része után 4% különadót fizet. (2006-ban a járulékplafon: 6.325.450 Ft, 2007-re a költségvetési törvény határozza majd meg.)


 
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelező Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerződés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidő a törzstőkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidő Társasági szerződés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerűsitett munkavállalás 2010.08.01-től
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintő változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintő cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZŐ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-től változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-től
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetők szeptembertől ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendő adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-től
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenőrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-től
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerződésekre
2006.04.18. Vezető tisztségviselők jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elő nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerűsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...