Könyvviteli Szolgáltatások:

   Egyéni vállalkozók

   - vállalkozói igazolvány kiváltása előtti tanácsadás
   - bejelentési kötelezettségek teljesítése
   - pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetése
   - vállalkozói kivét, munkavállalói jövedelmek havi számfejtése
   - a költségvetés és egyéb szervek felé teljesítendő kötelezettségekről az átutalási megbízások kitöltése
   - analitikus nyilvántartások elkészítése
   - az adóhatóságokkal folytatott egyeztetések, levelezések lebonyolítása
   - képviselet ellátása az adóhatóságok előtt
   - évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése
   - környezetvédellmi termékdij bevallás

  

   Betéti társaságok

   - főkönyvi könyvelés
   - bejelentési, ill. változásbejelentési kötelezettségek teljesítése
   - analitikus nyilvántartások vezetése
   - havi jövedelmek, bérek számfejtése
   - átutalási megbízások kitöltése a teljesítendő kötelezettségekről
   - az adóhatóságokkal folytatott egyeztetések, levelezések lebonyolítása
   - képviselet ellátása az adóhatóságok előtt
   - főkönyvi kivonatok elkészítése
   - évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése
   - egyszerűsített, valamint éves beszámolók elkészítése (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
   - munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások elkészítése

    

   Korlátolt Felelősségű Társaságok

   - főkönyvi könyvelés
   - bejelentési, ill. változásbejelentési kötelezettségek teljesítése
   - analitikus nyilvántartások vezetése
   - havi jövedelmek, bérek számfejtése
   - átutalás megbízások kitöltése a költségvetés felé teljesítendő kötelezettségekről
   - az adóhatóságokkal folytatott egyeztetések, levelezések lebonyolítása
   - képviselet ellátása az adóhatóságok előtt
   - főkönyvi kivonatok elkészítése
   - évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése
   - egyszerűsített, valamint éves beszámolók elkészítése (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
   - környezetvédelmi termékdij bevallás készítése
   - munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások elkészítése
   - kapcsolattartás a könyvvizsgálóval
   - számviteli politika, számlarend, szabályzatok elkészítése

 

   Non-Profit Szervezetek

   - könyvelés egyszeres és kettős könyvvitel szerint
   - bejelentési, ill. változásbejelentési kötelezettségek teljesítése
   - analitikus nyilvántartások vezetése
   - havi jövedelmek, bérek számfejtése
   - átutalási megbízások kitöltése a teljesítendő kötelezettségekről
   - az adóhatóságokkal folytatott egyeztetések, levelezések lebonyolítása
   - képviselet ellátása az adóhatóságok előtt
   - évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése
   - közhasznú eredménylevezetés, valamint közhasznú beszámolók elkészítése
     (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés)
   - munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások elkészítése
   - számviteli politika, számlarend, szabályzatok elkészítése 
  

   

Könyvvizsgálat (Könyvvizsgáló cég bevonásával)


   - beszámoló hitelesítése a Könyvvizsgálói Kamara által kidolgozott Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint
   - társaságok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése
   - apport ellenőrzése
   - vagyonmérleg hitelesítése

 


Jogi képviselet (Ügyvédi Iroda bevonásával)


   - cégalapítással kapcsolatos ügyvédi feladatok ellátása
   - társaságok jogi képviseletének ellátása
   - átalakulással, végelszámolással kapcsolatos feladatok ellátása